Vissen

Cognitie en pijn bij vissen

Cognitie en Pijn bij vissen brasem onder water Ongewis vissengedrag – discussie over onderzoek aan cognitie en pijn bij vissen

Hoe staat het met onze kennis van bewustzijn, emoties en pijn bij vissen? Een verslag van een gesprek tussen drie deskundigen over
hersenen, cognitieve vaardigheden, subjectief taalgebruik en de scheiding tussen biologische feiten en morele oordelen. “De wetenschap
kan die vraag niet beantwoorden.”

Verschenen in Visionair 22 December 2011 (PDF)

Een licht gewijzigde versie van dit artikel verschijnt eind 2012 in Snoekerijen.