BlogFarmaLifescience

Chemie tussen mens en machine

Cover C2W12 1 juli 2016De nieuwe labrobot Eve roept de vraag op in hoeverre je moleculaire processen kunt automatiseren. ‘De vragen die je met een lerend algoritme kunt beantwoorden zijn heel divers.’

Eind vorig jaar verscheen een publicatie over robot scientist Eve, een autonoom laboratoriumsysteem dat experimenten doet, gegevens interpreteert, verbanden zoekt in resultaten en vervolgens nieuwe hypotheses formuleert.

Op basis van die stappen start Eve een cyclus van nieuwe experimenten.
Al doende vond de robot een stof die mogelijk een startpunt vormt voor een nieuw antimalariamiddel. Eve is vooral een demonstratieproject van
computerwetenschappers van de University of Manchester, dat  illustreert hoe integratie van robotisering en lerende algoritmes wetenschappelijke processen kan automatiseren.

Artikel verschenen in C2W12 PDF: C2W12_2016_28, 29, 31