BlogLifescienceOpinieVissen

Goud onder het ijs – exploratie in het Noordpoolgebied

Goud onder het ijs - Exploratie van NoordpoolgebiedMet het verdwijnen van zee-ijs in het Noordpoolgebied lonkt een nieuw wingewest voor olie en gas. Voor Wageningen World maakte ik een profiel van het Arctisch Programma van Wageningen UR. Dat wil door onderzoek de basis leggen voor het doorgronden van de effecten op het ecosysteem. ‘Waar mag iets wel en waar niet? Die discussie moet worden gevoed met onafhankelijke wetenschappelijke kennis.’

Noorpool lonkt - terugtrekkend zeeijs levert nieuwe vaarroutes en wingebieden. Illustratie uit artikel.
Noorpool lonkt – terugtrekkend zeeijs levert nieuwe vaarroutes en wingebieden. Illustratie uit artikel.

Artikel voor Wageningen World 1, 2014: Ijsberen en olie