Vissen

Catch & Release – directe en indirecte effecten

catch & release effecten op gedrag en welzijn van snoek esox lucius onder water Na de foto – Overleving van teruggezette vis

Voor Visionair, het meest complete vakblad over vis, spitte ik door een flinke berg literatuur over het vangen en vrijlaten van vis, ook wel Catch & Release genoemd. Het levert een interessant overzicht, waaruit niet simpelweg globale wetmatigheden volgen. Catch & Release zonder effect bestaat niet,  zoveel is duidelijk. Maar verder hangt veel af van de  vissoort, vangstmethode, jaargetijde en behandeling.

“Vangen, onthaken en weer terug. De vis zwemt uit zicht, maar wat gebeurt er in de uren, weken en maanden daarna? Wetenschappelijk onderzoek over het terugzetten van vis, meestal Catch & Release genoemd, laat steeds meer in detail verschillende effecten zien. Over mortaliteit, korte- en langetermijneffecten en wat de sportvisserij daarvan kan leren.’

Artikel:  Na de foto, Visionair 23_Maart 2012 (PDF)

Een deel van de Literatuur  Catch&Release