BlogLifescience

Bloemkool uit zee

Zilte landbouw zouttolerantie onderzoek Voor Wageningen World schreef ik een artikel over wereldwijde verzilting van landbouwgrond, de gevolgen voor de groei van planten en de diverse oplossingen voor dat probleem.

In steeds meer landbouwgebieden is er gebrek aan water, en jaar na jaar zit er meer zout in de bodem, doordat irrigatiewater en bemesting kleine hoeveelheden zouten toevoeren, die na verdamping achterblijven.
Het landbouwareaal dat door dit soort verzilting wordt aangedaan groeit wereldwijd met naar schatting 250- tot 500 duizend hectare per jaar. Verder rukt in laaggelegen deltagebieden de verzilting op doordat de
zeespiegel stijgt en rivieren minder water afvoeren. ‘Jarenlang hebben we landbouwgewassen veredeld op hoge productie. Nu zullen we veel meer energie moeten steken in het verbeteren van de stresstolerantie.’

Artikel is hier te lezen als pdf  en hier in ISSUU.