Lifescience

Hart voor de natuur?

Het Nederlandse natuurbeleid is op zijn kop gezet. Staatssecretaris Henk Bleker was korte tijd de personificatie van die verandering. Veel maatschappelijk weerwerk kreeg hij niet. Volgens sommigen is dat een gevolg van verminderd draagvlak voor natuur en natuurbeleid. Ecologen zouden dat draagvlak zelf hebben aangetast door onvoldoende met het publiek te communiceren, en enkel te verwijzen naar richtlijnen en doelsoorten. Matthijs Schouten, Raoul Beunen, Harrie van der Hagen, Arjen Buijs en Jaap Dirkmaat reageren op de stelling: hebben natuurbeschermers het draagvlak voor natuurbeleid zelf ondermijnd?

Artikel verschenen in Wageningen World 1, 2013. Download (pdf)