BlogLifescience

‘Minder fossiel geeft aardverschuivingen’

Interview Luuk van der WielenDe economie moet snel afkicken van zijn fossiele verslaving, voordat het klimaat echt ontregeld raakt, vindt Luuk van der Wielen. Biobased technologie is rijp voor een grootschalige omschakeling. ‘We hebben
het helemaal zelf in de hand.’

Alleen door echt op grote schaal te investeren in biobased grondstoffen en brandstoffen, en in andere hernieuwbare bronnen als wind- en zonne-energie, kan er een wezenlijk verschil worden gemaakt, stelt Van der Wielen,  hoogleraar Bioprocess Engineering en Distinguished Professor for Biobased Economy aan de TU Delft

‘De voorbije jaren was biobased iets waarbij ook vanuit de overheid kleinschaligheid werd gepromoot: MKB-innovatie, dat soort zaken. Kleinschalige toepassing van biobased is op zich goed – ook BE-Basic investeert daarin. Maar willen we iets voor het klimaat betekenen en investeringen van bijvoorbeeld pensioenfondsen aantrekken, dan moeten we over grootschaligheid gaan praten. Klimaatdoelen ga je niet bereiken met een paar MKB-bedrijfjes of enkele tuinders, en zelfs niet met de hele Nederlandse landbouw. Het is net als de rest van de wereldeconomie een internationale ontwikkeling, die een enkel land niet louter met investeringen binnen de landsgrenzen kan oplossen.’

Interview in Bionieuws 9, 23 mei 2015: pdf