Blog

Twee portretten

Resource, het Wagenings universiteitsmagazine, publiceert een paar keer per jaar onder de titel ´Wageningse kopstukken´een portretterend interview met een onderzoeker. De interviews richten zich meer op de persoon in relatie tot zijn levenslange onderzoekswerk, dan de gangbare aanleiding in de actualiteit of een recente publicatie. Die verschil in focus – interviews vinden bijvoorbeeld thuis plaats – maken het schrijven van deze rubriek tot een feest. De treffende fotografie is van Manon Bruininga

__________________________________________________________________________

Ivonne Rietjens‘Efficiënt is mijn woord’ – Toxicoloog Ivonne Rietjens

Schouders eronder. Hard werken, zelfs als dat ten koste gaat van je sociale leven. Met haar intelligentie en haar ijzeren arbeidsethos slaagde Ivonne Rietjens erin om internationaal aanzien te verwerven in de toxicologie. Ze vindt het jammer dat veel vrouwelijke wetenschappers hun carrière op een lager pitje zetten als er een kind komt. ‘Huur dan iemand in.’

Resource 5 juli 2012 (PDF) of lees online

_______________________________________________________________________

Marten SchefferDe geest moet waaien – ecoloog Marten Scheffer

Wetenschappelijke oplossingen liggen vaak besloten in samenwerking en kruisbestuiving, vindt ecoloog Marten Scheffer. Daarom werkt hij samen met economen, sociologen en hersenwetenschappers. Ze komen bij hem thuis, in de schuur achter zijn huis. Want alleen in informele sfeer ontstaan echt nieuwe ideeën. ‘De dingen die ik organiseer bestaan voor de helft uit eten en wandelen.’

Resource 22 maart 2012 (PDF) of lees online.