Citizen science: wetenschap als collectieve actie.

Steeds vaker draagt het publiek een steentje bij aan de wetenschap door waarnemingen aan te leveren of onderzoekjes uit te

Lees verder

Factcheck: eerherstel voor het keukentrapje.

Veel risico’s zijn stukken groter en reëler dan de kans om te overlijden door terreur, dus waarom wordt er dan

Lees verder

Groeien zonder grenzen

Mensen, honden en koeien stoppen met groeien als ze volwassen zijn. Maar vissen groeien hun hele leven in een traag

Lees verder

De waterraaf lust vooral baars

De aalscholver werd lange tijd bestreden, dreigde ooit uit te sterven, en maakte vervolgens een glorieuze comeback. Toch kijken veel

Lees verder

Contra-factcheck: de bevroren Rijn

Was de Rijn vroeger vaker bevroren en daarmee makkelijker passeerbaar dan tegenwoordig? Die vraag is te interessant voor een eenvoudig

Lees verder

Wintertrek bij voorn en brasem

Zodra voorn en zeelt de ruimte heeft, vertoont een flink deel in het najaar trekgedrag. Of een vis ook echt

Lees verder

Wat ziet een vis?

Water doet rare dingen met het zonlicht. Het dimt het licht en filtert sommige kleuren weg, waardoor op een paar

Lees verder

Tegen medisch populisme is geen vaccin opgewassen

Ouders maken zich zorgen over de werkzaamheid en risico’s van vaccinatie. Media spelen daarin een dubbelrol. Het streven lijkt empowerment

Lees verder